.
Zdjęcie przykładowego artykułu

Rozpoznanie, ocena i naprawa problemów zagrzybienia i wilgoci


WAŻNE:

- Nie dotykaj pleśni lub zagrzybionych elementów wyposażenia gołymi rękami.
- Zabezpiecz oczy aby nie miały kontaktu z grzybem pleśniowym.
- Staraj się nie przebywać i nie oddychać w pomieszczeniu porażonym przez grzyby.
- Oszacuj co można uratować (odgrzybić i zdezynfekować) a co należy usunąć.
- Dokonaj wyboru środka grzybobójczego, który będzie miał wszystkie niezbędne atesty.
- Wykonuj odgrzybianie w masce ochronnej, okularach, rękawicach, najlepiej poprzez natrysk.


Kluczowe zadania w procesie odgrzybiania:

1. Określenie wielkości, poziomu zagrzybieni. Oszacowanie strat oraz wszystkich elementów które zostały zagrzybione.
1.1. Poinformowanie lokatorów o problemie i chęci jego rozwiązania.
1.2. W razie konieczności konsultacja z profesjonalną firma zajmującą się rozwiązywaniem problemów zagrzybienia.
2. Opracowanie szczegółowego planu usunięcia przyczyn i skutków zagrzybienia.
2.1. Identyfikacja źródła wilgoci, przyczyn zagrzybienia mieszkania.
3. Wybór odpowiedniego sprzętu.
3.1. Wybór ubrań ochronnych.
3.2. Wybór odpowiednich środków chemicznych.
3.3. Wybór odpowiednich osób lub wynajęcie firmy zewnętrznej.
4. Proces odgrzybiania.
4.1. Usunięcie wszystkich materiałów, które są zainfekowane i nie podlegają naprawie, odgrzybieniu.
4.2. Likwidacja problemu wilgoci.
4.2.1. Usunięcie przyczyn zawilgocenia.
4.2.2. Osuszenie mokrych ścian, materiałów, wyposażenia mieszkania.
4.3. W razie konieczności uzyskanie opinii fachowej firmy odgrzybiającej.
4.4. Odgrzybienie wszystkich elementów porażonych grzybem.
4.5. Wykonanie procesu ozonowania.
5. Sprawdzenie skuteczności przeprowadzonego procesu odgrzybiania i w razie konieczności cały proces należy powtórzyć.


Plan działań naprawczych przed rozpoczęciem prac odgrzybiających.

- Czy występują problemy z zawilgoceniem w budynku ?
- Czy materiały budowlane były zawilgocone dłużej niż 48 h ?
- Czy występują ukryte awarie wodne lub czy wilgotność wewnątrz mieszkania jest zbyt duża ?
- Czy w pomieszczeniu występuje odór stęchlizny ?
- Czy lokatorzy zgłaszają problemy zdrowotne ?
- Czy są wizualne szkody na materiałach budowlanych, meblach, podłogach spowodowane wilgocią ?
- Czy w budynku już wcześniej zostało przeprowadzone odgrzybianie ?

Pierwszym krokiem jaki należy podjąć jest ocena wielkości zagrzybienia i problemu z wilgocią oraz określenie uszkodzenia jakie występują. W trakcie opracowania planu trzeba pamiętać o przyczynach zagrzybienia dlatego bardzo istotne jest określenie i usunięcie źródła wilgoci jeśli przyczyna nie zostanie usunięta problem szybko powróci. Plan powinien obejmować zastosowanie odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej, a także metodę usunięcia pleśni w taki sposób aby nie rozprzestrzenić jej na inne pomieszczenia. Proces likwidacji zagrzybienia może ulec zmianie w zależności od wielkości, złożoności pracy, nowych okoliczności i faktów, które wcześniej nie były ujęte w planie a mają wpływ na jakość wykonywanych czynności.


Ukryte zagrzybienie.

W niektórych przypadkach, rozwój pleśni może być niezauważalny. Ukryte zagrzybienie może występować między innymi na plecach szaf drewnianych, wewnętrznych stronach ścian kartonowo gipsowych, sufitach podwieszanych, dywanach, tapetach, ścianach za meblami. Występowanie grzybów pleśniowych w mieszkaniu można podejrzewać w sytuacji gdy w pomieszczeniu wyczuwalny jest odór stęchlizny lub mieszkańcy zgłaszają problemy zdrowotne. Sprawdzenie występowania ukrytego zagrzybienia może być bardzo trudne i czasochłonne. W takich przypadkach niezbędne jest wykorzystanie specjalnych mierników poziomu wilgotności, temperatury punktu rosy, przepływu powietrza.

Zadzwoń do nas po bezpłatną poradę

Phone 507 626 383