.
Badania termowizyjne Gdańsk

Badania termowizyjne

Termografia to rejestracja i graficzne obrazowanie za pomocą kolorów promieniowania cieplnego emitowanego przez wszystkie ciała fizyczne. Za pomocą kolorów obraz odzwierciedla rozkład temperatur badanego przedmiotu lub obiektu.


Termowizja ma duży zakres zastosowań w budownictwie. Badania termowizyjne umożliwiają wykonanie diagnostyki termicznej budynku metodą całkowicie bezinwazyjną. Umożliwiają wykonanie oceny jakościowej wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.


Przykładowe zdjęcia mostków termicznych

Przykładowe zdjęcia z lokalizacji wycieków

Termowizja umożliwia wykrycie i dokładne zlokalizowanie miejsca awarii wodnej na instalacji centralnego ogrzewania lub doprowadzenia wody. Często instalacje te są ukryte i przebiegają pod posadzką lub w ścianie. Umożliwiają również wykrycie innych wad i usterek w zakresie centralnego ogrzewania.

 

Termowizja umożliwia badanie jakościowe montażu okien, drzwi, bram ich regulacji i szczelności. Umożliwia dokładne stwierdzenie miejsc ubytków ciepła co ułatwia naprawę takich usterek.

Przykładowe zdjęcia z badań jakościowych

Zakres typowych badań termograficznych budynków:

  • badania termiczne budynku
  • badanie rozkładu temperatury na wybranych elementach instalacji centralnego ogrzewania
  • wykrywanie fragmentów zawilgoconych murów
  • wykrywanie rur wodnych wewnątrz murów i w posadzkach
  • lokalizacja awarii rur wodnych przebiegających w murach i w posadzkach
  • lokalizacja uszkodzeń i ocena jakości izolacji cieplnej.

  • Zadzwoń do nas po bezpłatną poradę

    Phone 507 626 383