.
Zdjęcie przykładowego artykułu

Kategorie zalań

osuszanie budynków po zalaniu

Skuteczne osuszanie po zalaniu pomieszczeń wymaga określenia kategorii zalania. Kategorie zalań opracowane zostały na podstawie klasy wody, wielkości zalania oraz rodzaju materiału, który absorbuje wodę. Możemy wyróżnić cztery kategorie zalania.


Kategoria I - jest to zalanie wodą kategorii pierwszej. Występuje bardzo wolne przenikanie wody, na niewielkim obszarze zalania, a uszkodzenia są niewielkie. Ściany podciągają kapilarnie wilgoć do około 5 cm, a woda nie przenika do strefy pod posadzkowej lub strefa podposadzkowa nie występuje. Nie występuje zagrożenie rozwoju mikroorganizmów.


Kategoria II - Charakteryzuje się szybkim przenikaniem wody, która rozprzestrzenia się po całej powierzchni pomieszczenia powodując trwałe uszkodzenia. Wilgoć jest wchłaniana przez materiały powodując nieodwracalne szkody. Ściany podciągają kapilarnie do wysokości około 20 cm, a woda przenika do strefy podposadzkowej. Występuje zagrożenie rozwoju grzybów oraz innych mikroorganizmów.


Kategoria III - Występuje bardzo szybkie przenikanie wody, która rozprzestrzenia się po całej powierzchni pomieszczenia. W trzeciej kategorii zalania woda jest inwazyjna i przenika przez materiały budowlane i zalega w strefie podposadzkowej. Ściany podciągają kapilarnie wodę powyżej 20 cm, a szkody spowodowane zalaniem w znacznym stopniu powiększają swój zakres wraz z upływem czasu. Występuje bardzo szybki rozwój grzybów i mikroorganizmów.


Kategoria IV - Jest to zalanie wodą zanieczyszczoną, zawierającą ścieki, pestycydy, metale ciężkie, bakterie, wirusy, lub toksyczne substancje organiczne. Charakteryzuje się bardzo szybkim przenikaniem wody, która powoduje duże, nieodwracalne straty. Woda przenika przez materiały budowlane, które wymagają natychmiastowej dezynfekcji lub utylizacji, występuje konieczność zbicia tynków.


Pro-Dry posiadając niezbędną wiedzę z zakresu restytucji mienia gwarantuje:

• Identyfikacje kategorii zalania – określenie obszaru zawilgocenia;
• Ograniczenie obszaru zalania – zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się wody;
• Dobór technologii osuszania – zapewnienie pełnego wsparcia technicznego;
• Ograniczenie występowania szkód – zabezpieczenie materiałów przed stratami;
• Kompleksowa dezynfekcja – proces odgrzybiania i ozonowania;
• Wsparcie merytoryczne – doradztwo i pomoc w likwidacji szkody;


Zadzwoń do nas po bezpłatną poradę

Phone 507 626 383