.
Kalkulator wilgotności bezwzględnej

Kalkulator wilgotności bezwzględnej

Wilgotność bezwzględna - to zawartość pary wodnej w powietrzu, w jednostce objętości równej 1m3, wyrażona w gramach [g/m3]. Wilgotność bezwzględna pary wodnej nazywana jest także gęstością bezwzględną pary wodnej.

 


temperatura powietrza [od -20oC do 40oC]:  
wilgotność powietrza      [od 0 % do 100%]