.
Zdjęcie przykładowego artykułu

Główne wartości Pro-Dry Profesjonalne Osuszanie

Jakość, wsparcie, rezultat to kluczowe wartości Grupy Pro-Dry Profesjonalne Osuszanie. Wartości te pokazują co jest ważne dla nas jako Grupy i na czym koncentrujemy swoje działania. Odzwierciedlają one kierunek rozwoju naszych produktów i usług, kierujemy się nimi w naszym działaniu społecznym jak również w naszym podejściu do pracowników i klientów.


Jakość to nasz sposób funkcjonowania – oferujemy produkty i usługi z branży osuszania, którym można w pełni zaufać. Na wszystkich etapach naszej działalności najważniejsze dla nas są oczekiwania i potrzeby klientów. Kluczową kwestią jest całościowe podejście do jakości, poczynając od pierwszego kontaktu z klientem poprzez uczestnictwo wszystkich osób w dialogu i wyznaczaniu jasnych celów. Nasze kwalifikacje i doświadczenie cały czas są uzupełniane najnowszymi technologiami i informacjami światowych liderów branży restytucji mienia i osuszania budynków po zalaniu, dzięki czemu możemy poszczycić się doskonałą jakością świadczonych przez nas prac.


Wsparcie to nasz sposób współpracy – koncentrujemy się na potrzebach, oczekiwaniach i wymaganiach klientów we wszystkich aspektach naszej działalności. Zdobyta wiedza i doświadczenie daje nam możliwość oferowania wsparcia technicznego i merytorycznego podczas usuwania szkód zalaniowych. Już podczas pierwszego kontaktu telefonicznego możemy wesprzeć pomocą dotyczącą minimalizacji strat po zalaniu wodą oraz w jaki sposób starać się o zwrot odszkodowania za zalane mieszkanie. Wspieramy naszych klientów w podejmowaniu kluczowych działań związanych z procesem osuszania, dobieramy najlepsze i najefektywniejsze rozwiązania.


Rezultat to nasz sposób działania – dzięki nieustannemu inwestowaniu w rozwój kadry, nowych innowacyjnych technologii i sprzętu jesteśmy w stanie zagwarantować rezultat naszych prac. Wszystkie świadczone przez nas usługi charakteryzują się pełną dokumentacją z przeprowadzonych prac począwszy od pierwszych pomiarów stanu zawilgocenia i doboru technologii osuszania, poprzez pomiary kontrolne, aż do zakończenia procesu osuszania. Nasze doświadczenie i skrupulatność podczas prowadzonych prac nie tylko daje gwarancje rezultatu ale również umożliwia naszym klientom zwrot odszkodowania za zalane mieszkanie od firm ubezpieczeniowych.


Wszystkie wymienione główne wartości Grupy Pro-Dry Profesjonalne Osuszanie są integralną częścią całego systemu zarządzania, który w głównej mierze tworzą pracownicy. Pracujemy w atmosferze pełnego, wzajemnego zaufania i jesteśmy dumni z profesjonalizmu naszych pracowników, dzięki czemu nawiązujemy bliskie relacje z klientami i dostawcami.


Zadzwoń do nas po bezpłatną poradę

Phone 507 626 383