.
Zdjęcie przykładowego artykułu

Kategorie wody

osuszanie budynków po zalaniu

Bardzo istotnym elementem procesu usuwania szkód zalaniowych jest określenie kategorii wody jaką został zalany dom czy mieszkanie. Możemy wyróżnić trzy kategorie, które determinują zastosowanie następujących po sobie procedur pozwalających skutecznie osuszyć mokre, zawilgocone pomieszczenia. Procedury mają za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo ludzi mających bezpośredni kontakt z zalanymi przedmiotami lub przebywają w zawilgoconych pomieszczeniach.


Kategoria I – Jest to pierwsza kategoria wody zwana „czystą wodą”, bez zanieczyszczeń, która nie stwarza poważnego zagrożenia dla zdrowia. Zalane elementy i wyposażenie mogą zostać osuszone bez konieczności ich dezynfekcji. woda kategorii III Szybkie podjęcie działań osuszających spowoduje powstrzymanie rozwoju mikroorganizmów.


Kategoria II - znana również jako „szara woda”, która jest zanieczyszczona chemicznie i kontakt z nią jest niebezpieczny. Woda kategorii II jest to woda pochodząca min. z urządzeń AGD. Woda Kategorii I po upływie 48 godzin od zalania staję się wodą Kategorii II, która może powodować rozwój mikroorganizmów i być niebezpieczna dla zdrowia lokatorów.


Kategoria III - znana również jako „Czarna Woda”, ten rodzaj wody jest silnie zanieczyszczony i może być wysoce toksyczny. Może zawierać ścieki, pestycydy, metale ciężkie, bakterie, wirusy lub toksyczne substancje organiczne. W przeciwieństwie do dwóch pierwszych kategorii, „Czarna Woda” będzie mieć nieprzyjemny zapach i zawierać całą gamę szkodliwych substancji.


W oparciu o wiedzę, doświadczenie oraz zdobycza najnowszej technologii restytucji mienia Pro-Dry opracował szereg procedur postępowania, dzięki którym jesteśmy w stanie zidentyfikować zagrożenia spowodowane wodą i opracować szczegółowy plan procesu osuszania.


Nasza technologia zapewnia

• usunięcie zalegającej wody – ograniczenie obszaru zalania, utrzymanie odpowiedniej kategorii wody przed pogorszeniem;
• zwiększenie parowalności – przyspieszenie procesu osuszania poszczególnych zawilgoconych elementów;
• osuszenie zalanego obszaru – nieuciążliwy, bezpieczny proces osuszania;
• kontrola temperatury – utrzymanie odpowiedniej temperatury niezbędnej do bezpiecznego osuszania
• monitorowanie postępów – pomiary kontrolne stanu zawilgocenia, temperatury, zagrzybienia, kategorii wody;
• kontrola wyników – pełna dokumentacja pomiarowa i zdjęciowa z postępu prac.


Zadzwoń do nas po bezpłatną poradę

Phone 507 626 383